• +351 910 033 503
  • hello@takeathome.pt

SHOPPING PAR:

Leite

Leite Fresco Gordo

€1,39

Leite Fresco Meio Gordo

€1,39

Leite Fresco Magro

€1,39

Leite Fresco sem Lactose

€1,98

Leite c/Chocolate

€4,15

Leite Achocolatado

€7,89
RETOUR AU SOMMET
français